Talumpati Tungkol Sa Pamilya

halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pamilya tagalogMayroong kasabihan na mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig o sa ingles ay blood is thicker than water. Simula sa pagkamulat ng ating musmos na kaisipan, pamilya natin ang mga nasa tabi natin.

Andiyan sina tatay, nanay, kuya, ate at si bunso. Kahit na salat tayo sa buhay kung kumpleto, malusog, at masaya ang ating pamilya ay masasabi natin na bukod na tayong pinagpala.

Ang buhay ng isang pamilya ay sadyang puno ng mga pagsubok. Pagsubok na kung minsan ay nagpapatumba sa atin at nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng bawat miyembro ng ating mag-anak.

Hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, kahit na sabihin pa nating iisang dugo lang ang nanalaytay ating mga ugat. Ngunit kahit ano pa man ang mangyari, sa oras ng kagipitan ay hinding-hindi natin matitiis ang tumulong sa ating mga kapamilya.

Sa bawat tagumpay na ating narating o natamasa sa ating buhay, hindi mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan kung wala sa tabi mo ang iyong pamilya.

Mga pamilyang nagbibigay ng inspirasyon upang tayo ay magpunyagi at lumaban para makamit ang tagumpay na minimithi. Palaging may kulang sa ating pagkatao kung wala ang mga pamilya mo sa tabi mo.

mahabang talumpati tungkol sa pamilya at kahalagahanIba ang kasiyahang hatid ng mayroong pamilya na alam mo na aalalay sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan. Masarap magkaroon ng mga taong alam mo na magmamahal at iintindi sa iyo ng walang hinihintay na anumang kapalit.

Higit sa lahat, masaya ang magkaroon ng mga taong alam mo na kahit ano pa ang mga pinagdaanan ninyo na hindi maganda noon ay sila pa rin ang iyong magiging huling kanlungan.

Mahalin natin at bigyang halaga ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga magulang. Dapat pagtanda nila ay ipadama natin sa kanila ang kalinga na ibinigay nila sa atin noong tayo ay mga bata pa. Sa unti-unnting pagkaubos ng kanilang mga lakas, akayin natin sila gaya ng pag-akay nila sa atin mula pa sa unang paghakbang natin.

Talasalitaan

  1. Matimbang – mabigat
  2. Musmos – bata, paslit, sanggol
  3. Salat – mahirap
  4. Akayin – alalayan
  5. Tagumpay – panalo