Masasalamin Ba sa Talumpati Ang Kalagayang Panlipunan ng Bansang Pinagmulan Nito

Sagot #1: Oo, dahil ang pinakaunang pakay ng pagsulat ng talumpati ay ang pagpapamahagi ng kaalaman at kamalayan sa mga bagay na nanyayari ngayon sa ating paligid.

Sagit #2: Oo, dahil ang talumpati ay isang pagkakataon para maipahayag sa mga tao ang mga problema at isyu sa bansa. Hindi makakagawa ng solusyon sa problema kung hindi alam ng mga tao ang ugat ng problema.

Leave a Comment