Talumpati Tungkol Sa Non Homework Weekends

Para Sa Pamilya

by: Talumpati.info

Ang takdang aralin o homework kung tawagin sa ingles ay bahagi ng asignatura sa alinmang uri at antas ng paaralan.

Sa preschool, elementarya, sekondarya at maging sa mga kolehiyo, kadalasan na nagbibigay ang mga guro ng mga gawaing pambahay o homework upang ituloy ang mga gawaing hindi natapos sa eskwelahan.

Hindi lingid sa ating lahat, mas marami ang ginugugol na oras ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan upang makamit lamang isang pasadong marka.

Kung ating bibigyan ng malalimang pagsusuri, ang walong oras na pag-aaral, limang araw sa loob ng isang lingo ay sapat na para matuto ang isang bata.

Sang-ayon ako sa hindi pagbibigay ng mga homework upang magkaroon naman ng sapat na oras upang lubos na makapagpahinga ang mga mag-aaral lalo na sa araw ng sabado at linggo.

Bukod pa rito, sa ating mga pamilyang Pilipino, ang weekend ay napakahalagang mga araw. Ito ang mga araw na kung kailan kumpleto ang miyembro ng pamilya at libre ang bawat isa sa kanilang mga gawain.

maikling talumpati sa no homework wekkends sa pinasAng hindi pagbibigay ng homework sa weekends ay makatutulong sa pagbawas ng stress, hindi lamang sa mga mag-aaral, pero ganun na rin sa mga guro at mga magulang lalo na sa mga nanay.

Kapag lubos na nakapagpahinga ang mga bata dahil sa no homework weekend na alituntunin ay magiging maganda ang umpisa ng Lunes ng sinumang mag-aaral. At dahil dito ay mas magkakaroon ng maganda at produktibong kabataan an gating bayan.


Iba Pang Talumpati

Leave a Comment