ipaliwanag ang talumpati tungkol sa maagang pakikipag relasyon ng mga estudyante

ipaliwanag ang talumpati tungkol sa maagang pakikipag relasyon ng mga estudyante

Wala naman mali sa ginagawa nila. Pero dapat lang talaga ay bukas ang isip nila sa mga possible na manyari. Dahil hindi biro ang maging magulang sa murang edad…