halimbawa ng maikling mahabang talumpati tungkol sa lgbtq ng bansa

halimbawa ng maikling mahabang talumpati tungkol sa lgbtq ng bansa

Bakit kasi ging aaway nyo sila eh alam na nga ninyong madamdamin sila?

Go back to: LGBTQ

Next Image:
ang lgbtq ba ay tama basahin ang halimbawa ng talumpati na ito


Leave a Comment