ipaliwanag ang no homework weekend sa pilipinas at halimbawa

ipaliwanag ang no homework weekend sa pilipinas at halimbawa

Ikaw? Ano ang gagawin mo pag naipatupad ang walang takdang aralin kapag weekend? Lam na Dota na yan hahaha.

Go back to: No Homework Policy

Next Image:


Leave a Comment